The Dalarna Experiment Event 23/8

Leksand, Tegera Arena — 09:00 - 11:30

The Stockholm Experiment Event 25/8

Stockholm, Waterfront — 09:00 - 11:30

Välkommen till The Sprint Experiment

I samarbete med

Compassionate leadership – learn how to be an everyday hero

Vårt event ger människor större insikter om hur man ska agera för att uppnå sina professionella mål och samtidigt ett högre välbefinnande.

From Experiment to Experience to Action” utgår från The Stanford Prison Experiment (se nedan trailern för filmen från 2015) som genomfördes 1971. Professor Phil Zimbardo undersökte vad som händer när goda, normala människor ges roller som skapar ondskefulla beteenden. Experimentet är både kontroversiellt och kritiserat. Psykologernas förståelse för en sådan situation var förändrad för alltid. Idag, använder Phil och andra dessa upptäckter för att beskriva och utveckla ett robust, ”compassionate” och heroiskt ledarskap. Ett modernt ledarskap som stärker organisationens välbefinnande, produktivitet och fokuserar på beteenden. Kom och delta i en upplyftande och interaktiv upplevelse, där du får lära dig hur du kan använda vetenskapliga upptäcker för att stärka din egen och organisationens förmåga.

Allmän info

Ett event som riktar sig till dig som vill utveckla ditt eget och organisationens ledarskap och förmåga att agera med mod och handlingskraft när det blir besvärligt och svårt. Eller du kanske är intresserad av hur vi människor kan lära oss att inte vara passiva åskådare, utan istället bli vardagshjältar? Om du är nyfiken att lära dig nya verktyg som du kan använda för att säkerställa ditt välbefinnande och samtidigt öka din produktivitet, så är det här det event du ska besöka i år.

Det här eventet är för dig som vill

  • Utveckla ditt ledarskap
  • Öka produktiviteten i organisationen
  • Få tips på hur du blir bättre på att ta hand om dig själv och andra
  • Lära dig om vad vetenskapen tycker att du ska göra
  • Experimentera för att få erfarenhet som du kan omsätta i praktiskt agerande.

Talare

Phil Zimbardo

The Face and Voice of Psychology from Evil to Heroism

Psykolog och pensionerad professor vid Stanford University. Blev känd för sitt experiment 1971 kallat Stanford Prison Experiment och har sedan dess gett ut ett antal böcker och andra uppmärksammade verk. Läs mer här www.prisonexp.org

Med utgångspunkt från The Stanford Prison Experiment, kommer Phil att berätta om sin omfattande forskning och sin resa för att förstå komplexiteten i människans sinne. Från hans tidiga arbete kring den mörka sidan av mänskligt beteende, kommer vi att få se hans arbete övergå till hur vardagshjälten uppstår. Och visa hur vi alla kan nå dit.

Daniel E Martin

The science and applications behind the Experiments, translating Experience into Measurable Impact.

Professor i Organisationspsykologi. Verksam vid California State University (CSUEB) och CCARE Stanford University.

Dan kommer att dela med sig av sin forskning kring kompassion, den mörka sidan och dess inverkan på ledarskapet. Och visa vägar att växa och stärka ledarskapet genom datadrivna applikationer och program. Vi kommer att få en titt på de nya verktyg som visar sig utveckla beteendena kompassion och ”heroism”, och förstärker agerandet, inom företag, universitet, sjukvården och städer!

Yotam Heineberg

Experience Compassion and the well-being it supports

Professor i klinisk psykologi. Klinikchef vid Palo Alto University och verksam vid CCARE, Stanford University.

Yotam kommer att förklara vikten av kompassion för den mänskliga artens överlevnad, genom att visa hur evolutionen relaterar till våra ambitioner och vårt tanke- och känslosystem. Han kommer att ta oss med på en utforskande resa genom den komplexa njutningen att vara människa. Du kommer att förstå vikten av kompassion som grundsten i det heroiska ledarskapet.

Ulf Alexandersson

How to transform cutting edge science into the business world

VD, rekryterings-, organisations- och managementkonsult. Grundare av Sprint och Sprint Kompassion. www.sprintkompassion.com

Tack vare den moderna forskningen vet vi hur vi kan driva lönsamhet, effektivitet och öka välbefinnandet. Är vi beredda att göra den förändring som krävs?

Sabinije von Gaffke

Välmeriterad internationell moderator, kommunikations expert, programledare och tv-journalist med bred journalistisk bakgrund och gedigen kunskap inom många ämnesområden.

Professionell, lyhörd, kompetent, personlig, mångfacetterad och drivande, - en vinnande mix i publika och internationella sammanhang.

Sabinijes trygghet och professionalism gör att såväl arrangörer, uppdragsgivare och medverkande talare känner sig helt trygga och erbjuds alla förutsättningar att prestera sitt bästa.

Sabinijes sätt att skapa driv och engagemang på scen, i paneldebatter, i intervjuer och i samtal har tillsammans med hennes scennärvaro och personlighet lyft många event.

Sabinije är oerhört uppskattad och återkommande efterfrågad som moderator och tv-journalist på den svenska som internationella arenan.

Exempel på tidigare uppdragsgivare: Women in Tech (WIT), Nordic Business Forum, Brilliant Minds, SAAB, Nasdaq OMX, Axel Johnson International, PWC, Digital Health Days, Regeringskansliet, Stockholm Filmfestival till TEDx Talks.